«      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      

ISTOTA MIAŻDŻYCY

Etiologia miażdżycy nie jest poznana. Niektórzy autorzy zaliczają ją do chorób zwyrodnieniowych twierdząc, że jest to choroba zwyrodnieniowa naczyń krwionośnych. Ośrodki leczenia miażdżycy rozróżniają miażdżycę naczyń krwionośnych (arteriosclerosis) i stwardnienie naczyń krwionośnych (atheromatosis). Aby powstały złogi miażdżycowe w naczyniach krwionośnych (w wyniku czego konieczne jest udrażnianie naczyń krwionośnych) muszą być spełnione określone warunki. Są to: niewłaściwa gospodarka lipidami, odżywienie niedostosowane do wydatku energetycznego, niewłaściwe pożywienie, uszkodzony śródbłonek naczyń krwionośnych. Wiadomym jest, że poziom cholesterolu nie koreluje ze zmianami miażdżycowymi w naczyniach krwionośnych i nie ma pierwszorzędnego znaczenia w leczeniu miażdżycy. Są chorzy o bardzo niskim poziomie cholesterolu w surowicy krwi i bardzo dużymi zmianami miażdżycowymi w naczyniach krwionośnych. I odwrotnie chorzy u których ośrodki leczenia miażdżycy wykryły wysoki poziom cholesterolu w surowicy krwi kilkakrotnie przekraczających przyjętą normę mają niewielkie zmiany miażdżycowe i leczenie miażdżycy nie jest konieczne. Nie zawsze też o powstaniu miażdżycy decyduje sposób odżywiania. Wegetarianie mają często zaawansowaną miażdżycę, a Eskimosi którzy niegdyś nie jedli węglowodanów, a tylko mięso i ryby nie chorowali na choroby spowodowane miażdżycą a leczenie miażdżycy było im obce, dopóki nie zaczęli spożywać produktów spożywczych cywilizacji zachodniej. Niektórzy uważają, że najwięcej spustoszenia u Eskimosów spowodowało spożywanie sacharozy. Z całą pewnością można stwierdzić, że miażdżyca jest chorobą dobrobytu - nadmiaru jedzenia. Z tego wiele miast posiada już ośrodek leczenia miażdżycy. Cierpiący głód nie chorują na miażdżycę, lecz na choroby z niedoboru.

CZYNNIKI POWODUJĄCE POWSTAWANIE MIAŻDŻYCY

1. Nadmierna ilość spożywanych posiłków, w tym zbyt duża ilość lipoprotein typu LDL.

2. Palenie tytoniu. Powoduje to kurcz naczyń krwionośnych i uszkodzenie ich śródbłonka.

3. Nadciśnienie tętnicze ze względu na uszkadzanie naczyń tętniczych i niekorzystny wpływ na cały organizm. Przyczynia się do powstania miażdżycy. Powstaje błędne koło, gdyż miażdżyca powoduje nadciśnienie tętnicze.

4. Siedzący tryb życia. Ilość spożywanych pokarmów niewspółmierna do wydatku energetycznego. Uprawianie sportu powoduje nie tylko zwiększone zapotrzebowanie na energię, ale również powoduje lepsze ukrwienie wszystkich narządów i zwiększa wentylację płuc.

5. Cukrzyca (cukrzyca typu II jest chorobą z obżarstwa).

6. Uwarunkowania genetyczne.

7. Żywność współczesna pozbawiona jest właściwych proporcji mikroelementów z nadmierną ilością związków chemicznych nieznanych w naturze.

Zmiany miażdżycowe zmniejszając światło tętnicy powodują złe odżywianie i dotlenienie tkanek poszczególnych narządów, prowadzą do powstawanie zmian zwyrodnieniowych i o wiele szybsze starzenie się. Do tego dochodzi potrzeba udrażniania naczyń krwionośnych. EDTA, który powoduje udrażnianie naczyń krwionośnych (mniejszych naczyń krwionośnych), które bezpośrednio zaopatrują komórki w tlen i pokarm, przedłużają ich życie, cofając zmiany zwyrodnieniowe, jak gdyby przywracały młodość. Miażdżyca rozwija się we wszystkich tętnicach organizmu, lecz niektóre jej lokalizacje są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia oraz utrudniają normalne jego funkcjonowanie powodując konieczność natychmiastowej wizyty w ośrodku leczenia miażdżycy. Są to:

- Naczynia wieńcowe — dusznica bolesna (groźba zawału).

- Tętnice szyjne i kręgowe zaopatrujące mózg - miażdżyca jest przyczyną udarów mózgu, zaburzeń równowagi, słuchu i wzroku, powoduje postępujące otępienie,

- Naczynia krwionośne kończyn dolnych - często zatkane u palaczy tytoniu i u cukrzyków powodując powstanie chromania przystankowego i stopy cukrzycowej,

- Zmiany miażdżycowe w naczyniach narządów wewnętrznych powodujące nieprawidłowe ich funkcjonowanie, co wywołuje szereg dolegliwości związanych z koniecznością leczenia miażdżycy.

50% zgonów w krajach wysoko rozwiniętych spowodowane jest przez miażdżycę lub nieprawidłowe leczenie miażdżycy.
«      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »